Thí điểm dịch vụ đêm đến 6h sáng hôm sau tại một số thành phố du lịch

Thành Trung

Đề án phát triển kinh tế ban đêm vừa được Thủ tướng phê duyệt cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm, trong đó cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số thành phố, khu du lịch lớn.

Một số thành phố, trung tâm lớn nơi có đông lượng khách du lịch được phép tổ chức hoạt động này như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc.

Đề án nêu rõ, việc phát triển kinh tế ban đêm phải dựa trên cơ sở tôn trọng và hài hòa cả cung và cầu trên thị trường. Đặc biệt, trong đề án có đặt ra mục tiêu phải đẩy nhanh thí điểm hướng đến nền kinh tế 24h đối với những thành phố, đô thị có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm. Các địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá các hoạt động kinh tế ban đêm; xây dựng sản phẩm du lịch đêm dựa trên yếu tố văn hóa bản địa, tạo điểm nhấn theo đặc trưng địa phương…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, không khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế ban đêm sau 10h một cách đại trà mà phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt cho phép mốt số thành phố, trung tâm du lịch có tính biểu tượng, không gian thời gian riêng biệt. Đồng thời phải đầu tư bài bản trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển cẩn thận, đồng bộ, dài hạn, có lộ trình phát triển phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa phương, đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể. Các chương trình/kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm cần có sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng, tác động kinh tế ban đêm đến địa phương (cả tác động tích cực và tiêu cực). 

Đề án nêu rõ, trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ mới, các địa phương cần chủ động nghiên cứu quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm với khung thời gian hoạt động cụ thể ở từng khu vực nhằm đảm bảo an toàn xã hội để có cơ sở triển khai trong tương lai; rà soát, nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách, khung pháp lý phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho sản phẩm kinh tế ban đêm…

Tin Cùng Chuyên Mục