Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

T.Lan

16:01 20/03/2020


Thời gian qua Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC đi đôi với hiện đại hóa công tác thu nộp, đặc biệt là việc triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối với ô tô, xe máy.

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 12/03/2020, người dân tại hai TP lớn Hà Nội và TP HCM có thể nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các kênh thanh toán điện tử của ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading