Thiền là không giới hạn!

Phong Vân

18:58 19/03/2019


Thiền giờ đây không chỉ của riêng ai mà là cho tất cả, không một giới hạn nào mà việc thiền tập cứ tự nhiên như nhịp đập nơi tim.

BÌNH LUẬN

loading