Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Vương Anh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 08/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê Ninh Bình, có trình độ tiến sỹ Luật học. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 8/2014, đồng chí Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm và tháng 7/2019 được bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp, được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; công tác Đảng…

Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Tin Cùng Chuyên Mục