Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tái khởi động thị trường du lịch quốc tế

Hà Anh

08:12 15/05/2020


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp để tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

BÌNH LUẬN

loading