Thủ tướng đề nghị hoãn tăng lương

Hiếu Nguyễn

11:30 20/05/2020


(Doanhnhan.vn) - Việc tạm thời chưa tăng lương đối với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2020 theo kế hoạch nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, dành nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách.

Tăng lương từ 2021 và phải giảm mạnh biên chế

Tăng lương từ 2021 và phải giảm mạnh biên chế

Lộ trình tăng lương phải đi cùng với lộ trình giảm biên chế, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading