Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

Giang Phạm

Tổ công tác sẽ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại địa phương, doanh nghiệp ở TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định thành lập tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành.

Quyết định được ban hành trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản đối diện nhiều khó khăn, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh; dừng triển khai các dự án mới...

Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm tổ phó và các thứ trưởng bộ ngành khác làm thành viên.

Nhiệm vụ của tổ công tác là rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Tổ công tác sẽ tổng hợp tham mưu Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn liên quan khi triển khai các dự án bất động sản với nội dung vượt quyền của Thủ tướng. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương...

Ngoài ra, tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương.

Đồng thời, tổ có quyền mời lãnh đạo các cơ quan trung ương và UBND các tỉnh thành có liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này.

Tổ trưởng Tổ công tác và Tổ phó Thường trực được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác; Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác

Tin Cùng Chuyên Mục