Thủ tướng: Phải bảo đảm lương, thưởng Tết, thiếu thì tạm ứng cho người lao động

PV

15:30 21/01/2020


Thủ tướng yêu cầu, các bộ, cơ quan, nhất là các doanh nghiệp phải bảo đảm tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, trong trường hợp chưa thể giải quyết, cấp được đầy đủ thì tạm ứng, sau này có cơ chế xử lý tiếp tục...

Nhảy việc đầu năm: Lương thưởng đã nhận rồi, đây là 3 gợi ý mà bạn nên đọc để nhanh chóng tỉm ra 'bến đỗ' mới

Nhảy việc đầu năm: Lương thưởng đã nhận rồi, đây là 3 gợi ý mà bạn nên đọc để nhanh chóng tỉm ra "bến đỗ" mới

(Doanhnhan.vn) - Với những ai đã chờ đợi được đến thời điểm này, xin chúc mừng, bởi đây chính là lúc bạn bắt tay vào việc tìm kiếm "bến đỗ" mới. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading