Thủ tướng yêu cầu giải phóng xong mặt bằng sân bay Long Thành trong 2020

Nam Giang

08:59 29/04/2020


Đồng Nai cần chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành và hoàn thành giải ngân số vốn đã được bố trí 17 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

BÌNH LUẬN

loading