Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng: VINASME đề xuất giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

Minh Đức

14:40 11/03/2020


Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh với dịch Covid – 19 trong đó, nêu rõ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (VINASME) phải có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

BÌNH LUẬN

loading