Thuduc House (TDH) đổi phương án tăng vốn, muốn chào bán 120 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/đơn vị

Giang Phạm

Đối tượng phát hành gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã ck: TDH) vừa công bố tờ trình đại hội cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo phương án mới, Thuduc House sẽ chào bán 120 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 12.000 đồng/đơn vị, thấp hơn 12% so với giá cổ phiếu TDH trên thị trường (kết phiên 10/12 ở 13.700 đồng/đơn vị). 

Đối tượng phát hành sẽ bao gồm các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho công ty. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022.

Nếu thương vụ hoàn tất, TDH dự thu 1.440 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên gần 2.330 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với hiện tại. Với số tiền dự kiến thu được, công ty sẽ sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư.  

Với phương án trước đó, Thuduc House dự kiến sẽ phát hành tổng cộng hơn 162,6 triệu cổ phiếu, trong đó hơn 112,6 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp. Đối với cổ đông chiến lược, Thuduc House dự định chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp. 

Sau đợt phát hành cổ phiếu này, dự kiến, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1.727 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 2.753 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục