Thuế thu nhập cá nhân, bảo vệ môi trường góp 120.000 tỷ vào ngân sách

Theo Duyên Duyên/VnEconomy

11:48 04/12/2018


Thu từ thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân hiện đang chiếm đến 13% tổng thu nội địa và 10% tổng thu ngân sách nhà nước...

Lo khó khăn ngân sách, đại biểu đề nghị sáp nhập một số tỉnh, thành

Lo khó khăn ngân sách, đại biểu đề nghị sáp nhập một số tỉnh, thành

Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận toàn thể đầu tiên trong bốn phiên về kinh tế - xã hội... Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading