Tiếp tục giảm 37 loại phí và lệ phí trong nửa đầu năm 2022

Giang Phạm

Giảm 30% phí sử dụng đường bộ, giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip 2 theo quy định của Bộ Tài chính về mức thu phí, lệ phí hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/2021 về việc tiếp tục gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực kinh doanh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư mới quy định 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm 10-50% so với quy định hiện hành bao gồm các lĩnh vực như ngân hàng, hàng không, chứng khoán, đầu tư xây dựng, an toàn lao động, phí cấp căn cước công dân, phí đường bộ... Thời gian gia hạn là từ 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Với phí sử dụng đường bộ, Thông tư 120 quy định tính theo từng trường hợp. Cụ thể, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách gồm xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng được giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ so với hiện hành; giảm 10% phí thu với xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo. Xe tập lái, xe sát hạch mức chỉ phải nộp bằng 70% với giá hiện hành. 

Trường hợp xe đã nộp phí theo mức hiện tại, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch vào số phải nộp của chu kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thông tư số 20 cũng quy định giảm phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; giảm lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam; giảm phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam... với mức giảm 10% so với quy định hiện hành.

Trong lĩnh vực chứng khoán, cơ quan quản lý tài khoá tiếp tục giảm 50% mức thu phí, lệ phí quy định trước đó, trừ 2 khoản lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán.

Ngoài ra, nhiều khoản phí, lệ phí trong hoạt động cấp căn cước công dân, y tế, an toàn thực phẩm, chăn nuôi… cũng được gia hạn 10-50% so với mức thu hiện hành

Tin Cùng Chuyên Mục