Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam: Dự báo đạt 7%/năm giai đoạn 2021-2025

Linh Linh

14:00 22/11/2019


Nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) công bố ngày 21/11 cho thấy, việc tham gia ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), đặc biệt là Hiệp định CPTPP và EVFTA sẽ tác động sâu, rộng tới nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp 25% GDP Việt Nam

100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp 25% GDP Việt Nam

Hỗ trợ mô hình doanh nghiệp gia đình phát triển bền vững thì cần có Luật Doanh nghiệp gia đình hoặc bổ sung các điều khoản trong luật về doanh nghiệp. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading