Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: “Hết cửa” cho nhà thầu ngoài ngành?

Theo Báo Kinh tế & Đô thị

15:25 24/02/2020


Theo Báo Kinh tế & Đô thị, có nhiều “bất thường” trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ngay cả với những gói thầu xây lắp có quy mô lớn được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi trong thời gian qua.

BÌNH LUẬN

loading