Tổng giám đốc Kido Group Trần Lệ Nguyên rút khỏi HĐQT Chứng khoán Rồng Việt

Hiếu Nguyễn

(Doanhnhan.vn) - Người kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Rồng Việt là ông Nguyễn Miên Tuấn, nguyên phó chủ tịch VDS.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị và 2 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Trong đó, thể theo nguyện vọng cá nhân, ông Trần Lệ Nguyên sẽ rời vị trí Chủ tịch HĐQT, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với công ty trong thời gian sắp tới. Người kế nhiệm vị trí HĐQT là ông Nguyễn Miên Tuấn, nguyên phó chủ tịch VDS.  

Tổng giám đốc Kido Group Trần Lệ Nguyên rút khỏi HĐQT Chứng khoán Rồng Việt - Ảnh 1

 

Ông Trần Lệ Nguyên đang nằm trong HĐQT của hàng loạt doanh nghiệp như CTCP Tập đoàn Kinh Đô (KDC), CTCP Dầu thực vật Trường An (TAC), CTCP Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG),...

Vị này cũng đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KDC, sở hữu 14,07% vốn. Hồi cuối tháng 4, ông Nguyên đã đăng ký bán ra 17 triệu cổ phiếu VDS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,04%.

Ngoài ra, ông Kelly Yin Hon Wong – Thành viên HĐQT, ông Võ Long Nguyên – Thành viên HĐQT độc lập, Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Thúc Vinh – Thành viên Ban kiểm soát, cũng được thông qua việc miễn nhiệm.

Đại hội cổ đông lần này cũng thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thúc Vinh và bà Hoàng Hải Anh – là thành viên HĐQT độc lập; 02 thành viên Ban kiểm soát: ông Hồ Tấn Đạt và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Tổng kết năm 2019, VDS ghi nhận tổng doanh thu đạt 343,3 tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế đạt 42,5 tỷ đồng, đạt 35,42% kế hoạch năm. Theo ông Nguyễn Hiếu - Tổng Giám đốc Rồng Việt, đây là một kết quả "không đạt kế hoạch như kỳ vọng"

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, tổng chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị và và Ban kiểm soát năm 2019 là 519,7 triệu đồng. Năm 2020, dự kiến ban lãnh đạo VDS sẽ nhận thù lao tương ứng 1,5% lợi nhuận trước thuế.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và trong nước, năm 2020, Rồng Việt điều chỉnh một số định hướng hoạt động để ứng phó với cạnh tranh từ các công ty nước ngoài. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2020 dự kiến đạt tối thiểu 313 tỷ đồng, doanh thu từ môi giới dự kiến đạt 77 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ chứng khoán là 199 tỷ đồng, đầu tư tự doanh đạt 20 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đầu đạt mức tối thiểu 45 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục