Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Nâng cao chất lượng kiểm toán là giải pháp chống thất thoát ngân sách

Theo Lê Thanh Uyên/Lao Động

11:04 08/02/2019


Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Ủy viên TƯ Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trước thềm năm mới, về những đột phá của đơn vị này năm qua, cũng như kế hoạch hành động mà KTNN đặc biệt lưu tâm trong năm 2019.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Tin Unilever nợ 575 tỷ tiền thuế là chính xác

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Tin Unilever nợ 575 tỷ tiền thuế là chính xác

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định Unilever là một dẫn chứng cho việc cơ quan thuế để sót, để lọt nguồn thu và phải tiến hành truy thu thuế trong thời gian tới. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading