Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2022 ước đạt hơn 130 nghìn tỷ đồng

Linh Bùi

Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.464 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê mới đây đưa ra báo cáo về thu - chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2022.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 10/2022 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.464 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính được Tổng cục Thống kê chỉ ra. Chiếm ưu thế là thu nội địa đạt 1.157 nghìn tỷ đồng lũy kế trong 10 tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. 

Thu từ dầu thô lũy kế 10 tháng đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 10 tháng đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức chi ngân sách Nhà nước này nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Trong đó, chi thường xuyên 10 tháng năm 2022 đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8%; chi trả nợ lãi 78,3 nghìn tỷ đồng, giảm 9,1%.

Tin Cùng Chuyên Mục