TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1

Thành Trung

Theo đó, đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Đối với 18 huyện, thị xã vùng xanh, vàng học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo gửi trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện cùng hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc thay đổi hình thức học tập tại 4 quận, huyện trên địa bàn thành phố từ thứ Hai ngày 10/1.

TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1 - Ảnh 1

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố có 8 đơn vị cấp quận và 133 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam - so với thông báo tuần trước giảm 2 đơn vị cấp quận, huyện và tăng 22 đơn vị cấp xã phường).

Theo đó, để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Sở đề nghị trưởng các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ thứ hai (ngày 10/1/2022).

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch; còn đối với 18 huyện, thị xã vùng xanh, vàng học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, tính đến 7/1, thành phố có 8 quận, huyện ở cấp độ dịch 3. So với tuần trước, Hà Nội có 3 quận, huyện đã chuyển từ vùng cam xuống vùng vàng là Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Thanh Trì; tuy nhiên, quận Cầu Giấy lại chuyển từ vùng vàng thành vùng cam. Vì vậy, từ thứ Hai ngày 10/1, học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển học trực tuyến hoàn toàn.

Học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch. Riêng huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc xã, phường vùng xanh, vùng vàng được phép trở lại lớp.

Tin Cùng Chuyên Mục