TP Hà Nội dự kiến cần hơn 12.000 tỷ đồng để xây nhà ở xã hội

Thành Trung

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng hơn 1.200.000 m2 sàn.

TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 19/12 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, UBND thành phố đánh giá tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn sau năm 2020 cần đầu tư xây dựng mới khoảng 6,8 triệu m2 sàn. Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m2 sàn.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã có 4 dự án hoàn thành với khoảng 0,33 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Ngoài ra, hiện có 46 dự án đang triển khai với khoảng 2,9 triệu m2 sàn và 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung đang được nghiên cứu triển khai.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án hiện nay đã có quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, đang chuẩn bị đầu tư, hoặc đang thi công xây dựng, hoặc đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai 28 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025; chuẩn bị đầu tư 5 dự án khu nhà ở xã hội độc lập và triển khai dự án xây mới có tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2025.

TP Hà Nội xác định: Năm 2021 đạt 88.200m2 sàn nhà ở. Năm 2022 dự kiến đạt 257.000m2 sàn nhà ở. Năm 2023 dự kiến đạt 32.900m2 sàn nhà ở. Năm 2024 dự kiến đạt 361.700m2 sàn nhà ở. Năm 2025 dự kiến đạt 475.200m2 sàn nhà ở. TP Hà Nội dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục