TP HCM thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán gần 17.000 tỷ đồng

Thành Trung

Năm 2021, thu ngân sách TP HCM đạt hơn 381.531 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thu nội địa đạt trên 263.823 tỷ đồng (đạt 102,7% dự toán), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 117.600 tỷ đồng (đạt 108,9% dự toán).

Theo báo cáo, năm 2021, số thu ngân sách TP HCM được giao hơn 364.894 tỷ đồng; kết quả thành phố đã hoàn thành vượt mức dự toán, đạt hơn 381.531 tỷ đồng, vượt dự toán gần 4,6%, tăng 2,7% so với năm trước.

Từ tháng 5/2021, số thu ngân sách trên địa bàn có xu hướng giảm. Đến tháng 8 và tháng 9, số thu ngân sách đã giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong tháng 9, số thu ngân sách lần đầu tiên chỉ đạt 55,82% so với mức trung bình hằng tháng thành phố phải thu.

Tuy nhiên, việc khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đầu tháng 10 đã góp phần tích cực cho việc thu ngân sách của thành phố. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 75.300 tỷ đồng (bằng 113,3% dự toán); thuế giá trị gia tăng đạt trên 63.600 tỷ đồng (bằng 93,3% dự toán).

Nỗ lực của ngành hải quan cũng được ghi nhận qua những giải pháp quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, góp phần vào số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 117.600 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Trung ương và HĐND Thành phố giao tổng thu ngân sách cho 386.568 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,8% trong tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, thu nội địa (kể cả thu từ dầu thô) là 270.068 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi yêu cầu ngành tài chính tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố giai đoạn sau năm 2022; huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng các nguồn lực tài chính trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển thành phố. Tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Nhân dịp này, UBND TP HCM tặng Bằng khen cho 61 tập thể có thành tích cao trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước năm 2021.

Tin Cùng Chuyên Mục