TP Nha Trang tăng hơn 4.000 ha diện tích đất thương mại dịch vụ, đất ở đến năm 2030

Linh Bùi

Theo kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030, đất thương mại dịch vụ tăng thêm 2.870ha (996ha thành 3.866ha, tăng gần 4 lần); đất ở đô thị tăng hơn 1.000ha từ 1.212ha thành 2.260ha; đất ở nông thôn cũng tăng hơn 1.000ha từ 606ha thành 1.636ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định số 2978 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang.

Về hiện trạng năm 2020, TP Nha Trang có tổng diện tích hơn 25.422ha với đất nông nghiệp hơn 10.721ha, đất phi nông nghiệp 7.633ha và hơn 7.066ha đất chưa sử dụng. 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp của thành phố còn hơn 8.896ha, giảm 1.825ha; không còn diện tích đất chưa sử dụng. Đáng chú ý, đến năm 2030, diện tích đất phi nông nghiệp tăng gần 9.000ha (từ 7.633ha lên 16.631ha).

Đất thương mại dịch vụ tăng thêm 2.807ha (996ha lên 3.866ha); đất ở đô thị tăng hơn 1.000 ha (từ 1.212ha lên 2.260ha); đất ở nông thôn tăng hơn 1.000ha (từ 606ha lên 1.636ha). Bên cạnh đó, đất phát triển hạ tầng tăng hơn 1.876ha (từ 2.197ha lên 4.073ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng hơn 1.667ha từ (131ha lên 1.798ha).

Để cân đối cho kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang đến năm 2030, sẽ có khoảng 6.492ha đất nông nghiệp và hơn 205 ha đất cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, còn có hơn 475ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở được chuyển đổi sang đất ở.

Về diện tích đất phi nông nghiệp có 2.223ha đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi, tập trung ở xã Vĩnh Lương (759ha) và xã Phước Đồng (563ha). Đất rừng sản xuất cũng có gần 2.600ha được chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp (phường Phước Hòa 398ha và các xã Vĩnh Lương 483ha, Vĩnh Phương 477ha, Phước Đồng 633ha...

Tin Cùng Chuyên Mục