Ts. Lê Thị Thiên Hương: Bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế số!

Lê Thị Thiên Hương

16:33 05/12/2017


Thế kỷ 21 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và chúng ta đang đi vào kỷ nguyên số. Trong kỷ nguyên này, nền kinh tế số đang lớn dần và trở thành nền kinh tế chủ đạo ở các quốc gia trên thế giới. Tất nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài khuynh hướng này.

BÌNH LUẬN

loading