Từ 1/10, gọi điện quảng cáo sau 17h có thể bị phạt 30 triệu đồng

Thành Trung

Các cá nhân, đơn vị không được gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo đến những số điện thoại mà chủ thuê bao đã đăng ký không nhận thông tin tiếp thị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày 1/10. 

Văn bản quy định rõ, các bên quảng cáo không được gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử. Bên cạnh đó, các đơn vị chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian 7h đến 22h mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 8h đến 17h mỗi ngày. Quảng cáo ngoài khung giờ trên sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quy định nêu rõ các tổ chức chỉ được gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi đã được cấp tên định danh. Không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn hoặc gọi điện quảng cáo. 

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi "Danh sách không quảng cáo". Đây là danh sách tập hợp số điện thoại mà người sử dụng đó đã đăng ký không chấp nhận bất kì tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo nào. Danh sách này sẽ do Bộ Thông tin & Truyền thông quản lý. 

Người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo và tin nhắn quảng cáo tới bất kì số điện thoại nào trong "Danh sách không quảng cáo".

Các bên quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước việc nhận quảng cáo. Việc đồng ý được thực hiện thông qua khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký đồng ý nhận quảng cáo, gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài của bên quảng cáo để đăng ký hoặc sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Văn bản cũng quy định hình phạt đối với các vi phạm trong quảng cáo của cá nhân, tổ chức. Theo đó, hành vi gọi điện quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng cho phép, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi đã từ chối, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời tin nhắn đăng ký quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. 

Người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656. Những thông tin, dữ liệu từ hệ thống này và các nguồn thông tin, dữ liệu khác được cơ quan quản lý sử dụng để điều phối xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Tin Cùng Chuyên Mục