Từ ngày 1/8, rút tiết kiệm trước hạn một phần vẫn được hưởng lãi

Giang Phạm

Điểm mới là nếu người gửi rút trước hạn một phần sổ tiết kiệm, số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu.

Người gửi tiền rút trước hạn một phần sổ tiết kiệm, số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu chứ không bị áp mức lãi không kỳ hạn như hiện nay. Đây là nội dung mới được đề cập trong thông tư 04 mà Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/8/2022.

Theo Thông tư mới, Ngân hàng Nhà nước quy định, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn (thường không quá 0,1%).

Đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Trường hợp khách rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó, phụ thuộc vào đối tượng khách hàng và theo loại đồng tiền khách đã gửi trước khi rút trước hạn.

Theo quy định hiện hành, khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi không kỳ hạn.

Còn người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp (hay gần như không có) như trước đây.

Tin Cùng Chuyên Mục