UBCKNN không đồng ý Vicostone mua lại 4,8 triệu cổ phiếu quỹ

Đông Phong

UBCKNN cho rằng, phương án mua lại cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá mua lại của CTCP Vicostone chưa đáp ứng quy định, nguồn vốn cũng chưa phù hợp.

Phương án mua lại cổ phiếu quỹ này của CTCP Vicostone (Mã CK: VCS) đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua vào ngày 29/12/2022. Tổng số lượng dự kiến mua lại là 4,8 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Thời gian giao dịch dự kiến trong quý 1/2023. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

Tuy nhiên UBCKNN cho rằng phương án mua lại cổ phiếu chưa đáp ứng quy định về nguyên tắc xác định giá mua. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu của Công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 được đánh là chưa phù hợp với quy định. “Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn được thực hiện phải căn cứ trên BCTC công ty mẹ”. Ngoài ra, giá trị dự kiến của từng nguồn vốn cũng chưa có thông tin cụ thể.

Giá cổ phiếu của VCS giảm một nửa so với thời điển tháng 3/2022
Giá cổ phiếu của VCS giảm một nửa so với thời điển tháng 3/2022

UBCKNN cũng cho rằng báo cáo của VCS có một số nội dung chưa chính xác. Cụ thể bao gồm chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu; không có tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu; thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch có nêu “sau khi được UBCKNN cho phép” và "sau khi được UBCKNN chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ", nhưng theo quy định pháp luật, UBCKNN không có chức năng “chấp thuận” hay “cho phép” đối với các văn bản trên; chưa có tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Được biết, VCS công bố việc mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

Trước đây công ty này đã nhiều lần mua cổ phiếu quỹ sau đó thực hiện chia thưởng lại cho cổ đông. Tuy nhiên, theo Luật Chứng khoán 2019 hiệu lực từ 1/1/2021, doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ bắt buộc phải hủy số lượng cổ phiếu quỹ đã mua, giảm vốn điều lệ. Do đó, VCS sẽ không thể lặp lại thói quen chia cổ phiếu quỹ lại cho cổ đông như trước kia.

Về ý kiến của UBCKNN, VCS cho biết HĐQT công ty sẽ thực hiện xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường gần nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình để đáp ứng các quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của VCS lần lượt đạt 5.660 tỷ đồng và 1.377 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 34% so với cùng kỳ 2021. So với kế hoạch, VCS đã không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ đạt lần lượt 68% và 57% chỉ tiêu.

Tin Cùng Chuyên Mục