Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về việc làm giả tài liệu

Hà Linh

UBCKNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia vào việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi cảnh báo về việc làm giả tài liệu. Theo đó, UBCKNN đã nhận được văn bản từ CTCP Chứng khoán DSC (mã CK: DSC) phản ánh về việc trên mạng xã hội có lan truyền tài liệu có tên “Biên bản vi phạm hạn mức cho vay” số 715/QĐ-XPHC ngày 06/12/2022 với nội dung UBCKNN xử phạt hành chính đối với DSC.

UBCKNN khẳng định không ban hành tài liệu “Biên bản vi phạm hạn mức cho vay”. Uỷ ban đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia vào việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên. UBCKNN sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục