Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật ông Tất Thành Cang

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

19:25 07/12/2018


Từ ngày 03 đến 06/12/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng!

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng!

Từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading