Viễn Thông A giảm số lượng cửa hàng

Theo Hải Đăng/ICT News

11:05 15/04/2019


Một vài cửa hàng Viễn Thông A đóng cửa, chuyển mặt bằng sang đơn vị khác.

Trước khi về tay Vingroup, Viễn Thông A lỗ 226 tỷ đồng chỉ trong 8 tháng

Trước khi về tay Vingroup, Viễn Thông A lỗ 226 tỷ đồng chỉ trong 8 tháng

Viễn Thông A có tổng giá trị tài sản 606,5 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên tới 604,2 tỷ đồng. Vì vậy, số tiền thực tế mà Vingroup chi cho thương vụ này chỉ là gần 24 tỷ đồng. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading