Vietcombank sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, họp bàn chốt thương vụ bán 6,5% vốn

Đoàn Chi

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 là 19/7.

Vietcombank họp bàn chốt thương vụ bán 6,5% vốn.
Vietcombank họp bàn chốt thương vụ bán 6,5% vốn.

Theo đó, Vietcombank sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 19/8 tại Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Nội dung dự kiến được thảo luận là thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Vietcombank, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng như sửa đổi một số nội dung trong điều lệ, quy chế.

Kế hoạch chào bán 6,5% cổ phần riêng lẻ của Vietcombank, mặc dù đã được đưa ra từ năm 2019, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Ngân hàng dự định chào bán 307,6 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Mizuho Bank (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tổ chức vào tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách hoạt động, cho biết ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng 27.700 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2021 và lợi nhuận lũy kế đến trước năm 2018, cùng kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5%.

Vietcombank nhấn mạnh rằng việc triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Ngân hàng sẽ chờ đợi đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ 2024, Vietcombank đã thông qua phương án chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2023 là 24.987 tỷ đồng. Tuy nhiên phương thức chia không được công bố. Ban lãnh đạo ngân hàng thông báo cần sự phê duyệt của cơ quan nhà nước mới có thể thực hiện chia cổ tức.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2024, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, còn 14.078 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm: lãi từ dịch vụ giảm 1% còn 1.411 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 30% còn 1.197 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 24% còn 22 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác giảm 53% còn 508 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động 4%, còn 5.054 tỷ đồng và giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn 1.508 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 10.718 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 3/2024, tổng tài sản của Vietcombank giảm 4% so với đầu năm, còn 1,77 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều giảm 3%, còn gần 1,23 triệu tỷ đồng và 1,35 triệu tỷ đồng tương ứng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tính đến cuối quý I/2024 là 15.459 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng mạnh nhất với 47% lên 2.557 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tại Vietcombank từ 0,98% đầu năm lên 1,26%.

Năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng. Kết thúc quý đầu năm, ngân hàng mới hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục