Vietcombank (VCB) báo lãi trước thuế quý I/2022 tăng 15%

Quỳnh Chi

Tính đến cuối quý I/2022, cho vay khách hàng của Viecombank đã tăng 7% so với đầu năm đạt gần 1,03 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – mã CK: VCB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với thu nhập lãi thuần tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, đạt gần 11.976 tỷ đồng.

Vietcombank (VCB) báo lãi trước thuế quý I/2022 tăng 15% - Ảnh 1

Ngược lại, nguồn thu ngoài lãi sụt giảm mạnh trong đó lãi từ dịch vụ giảm 21% xuống còn 2.710 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm đến 80% còn gần 17 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 52% còn 484 tỷ đồng...

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được trích gần 2.274 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ. Kết quả, Vietcombank ghi nhận lãi trước thuế đạt hơn 9.950 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Vietcombank đã tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên mức hơn 1,46 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 17% xuống mức 14.868 tỷ đồng, cho vay TCTD khác giảm 20% còn 39.451 tỷ đồng. Mặt khác, cho vay khách hàng tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 1,03 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành nhưng chất lượng tín dụng lại đi xuống so với đầu năm khi tổng nợ xấu tại ngày 31/03/2022 tăng 37% lên 8.372 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 95% và nợ nghi ngờ tăng 75% so với đầu kỳ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,64% đầu năm lên 0,81%.

Trong năm 2022, Vietcombank tập trung vào 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh bao gồm cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả, duy trì phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng với trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, cùng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả.

Nhà băng này đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng tối thiểu 12% so với kết quả thực hiện năm 2021, tương đương 30.675 tỷ đồng. Với kết quả đạt được quý đầu tiên, nhà băng này đã thực hiện được hơn 32% mục tiêu cả năm.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm, duy trì mục tiêu tổ chức tín dụng có hiệu quả và chất lượng tốt nhất như những năm qua.

Ngoài ra, với kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng yếu kém, Vietcombank dự kiến nhận được một loạt ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước…. Trong đó, ngân hàng sẽ không bị giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm nếu đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định; đồng thời sẽ được phép mở rộng thêm các chi nhánh, phòng giao dịch.

Tin Cùng Chuyên Mục