Vietnam Airlines được vay 4.000 tỷ đồng lãi suất 0%

Quỳnh Chi

Thời gian giải ngân việc tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc triển khai thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã CK: HVN) do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn  có tài sản bảo đảm cho Vietnam Airlines để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số tiền tái cấp vốn tối đa không quá 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn đối với khoản vay này là 0%. Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn là không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Chính phủ cũng chấp thuận cho Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đồng thời giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines.

Liên quan đến việc "giải cứu" Vietnam Airlines, trước đó vào cuối tháng 11, Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó có 4 giải pháp. 

Tại đại hội cổ đông bất thường vừa diễn ra, một trong số các nội dung quan trọng nhất của đại hội đề cập đến là kêu gọi cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ thanh khoản. Doanh nghiệp dự kiến 8.000 tỷ đồng tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ quá hạn, bù đắp vốn thiếu hụt trong sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn...

Tin Cùng Chuyên Mục