Vinachem ước lãi 815 tỷ đồng sau 6 tháng, đặt mục tiêu cả năm lãi hơn 1.900 tỷ đồng

An An

Doanh thu cộng hợp toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ở nhóm công ty con, giá trị sản xuất theo giá thực tế 6 tháng đầu năm ước đạt 27.136 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu cộng hợp toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2023 như Công ty cổ phần DAP-Vinachem bằng 46 lần, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền bằng 5 lần, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ bằng 4 lần, Công ty cổ phần công nghiệp Cao su Miền Nam bằng 2 lần...

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, xu hướng kinh tế chủ đạo trong thời gian tới được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá vẫn là nguồn cung tăng, nhu cầu chưa được cải thiện đi đôi với giá cả hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng mạnh mẽ trở lại. Đây sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, Vinachem nhận định có thách thức đến từ xu hướng kinh tế chủ đạo trong thời gian tới là nguồn cung tăng, nhu cầu chưa được cải thiện đi đôi với giá cả hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng mạnh mẽ trở lại.

Với thách thức nêu trên, ông Nguyễn Hữu Tú thông tin, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu và giải pháp trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế 6 tháng cuối năm 2024 đạt 39.629 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 52.554 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm; Doanh thu 6 tháng cuối năm 2024 đạt 26.961 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 56.556 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm.

Lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm 2024 đạt 1.095 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 1.911 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục