Vinaconex: Lãi trước thuế quý II/2019 bất ngờ tăng 88% lên 258 tỷ đồng

Theo Thanh Long/VietnamFinance

Lợi nhuận trước thuế quý II/2019 của Vinaconex bất ngờ tăng tới 88% lên 258 tỷ đồng nhờ giảm chi phí và khoản mục "lợi nhuận khác" tăng đột biến.

Vinaconex: Lãi trước thuế quý II/2019 bất ngờ tăng 88% lên 258 tỷ đồng - Ảnh 1

 

Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019.

Theo báo cáo, quý vừa qua, doanh thu thuần của Vinaconex giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 2.297 tỷ đồng. Dù vậy, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của tổng công ty này vẫn tăng 3,8% lên 283 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vinaconex ghi nhận 52,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 19%. Song song, lãi từ các công ty liên doanh liên kết là 36,8 tỷ đồng, tăng 30%.

Về chi phí, chi phí tài chính trong kỳ đạt 62,8 tỷ đồng, giảm 28%; cùng với đó, chi phí bán hàng đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 6% và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 102 tỷ đồng, giảm 20%.

Đáng chú ý, Vinaconex ghi nhận tới 71,1 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp gần 12 lần mức thực hiện quý II/2018. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 cũng như văn bản giải trình của tổng công ty này không thuyết minh cụ thể phần lợi nhuận đột biến trên đến từ đâu.

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của Vinaconex đạt 258 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của Vinaconex ở mức 3.957 tỷ đồng, giảm 4,8% so với nửa đầu năm ngoái; lợi nhuận trước thuế ở mức 376 tỷ đồng, tăng 60%.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.698 tỷ đồng, giảm 1,9% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Vinaconex tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn với 6.072 tỷ đồng, hàng tồn kho với 3.120 tỷ đồng, tài sản cố định với 2.607 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn với 1.660 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vinaconex đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 7.653 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 12.044 tỷ đồng, giảm 0,3%.

Tin Cùng Chuyên Mục