Vinaconex: Quy chế hoạt động của HĐQT gây chia rẽ làm nóng phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Bình Minh

19:00 28/06/2019


Ngay khi bắt đầu buổi thảo luận, ông Đào Ngọc Thanh đã “đá” việc giải thích tại sao Vinaconex lại bị kiện và HĐQT bị dừng hoạt động để ông Thân Thế Hà giải thích...

Vinaconex: Cổ đông quan tâm điều gì tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6

Vinaconex: Cổ đông quan tâm điều gì tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6

Đây lại là một cuộc họp mà cổ đông của Vinaconex đặc biệt quan tâm vì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bị muộn 2 tháng này có nhiều nội dung thu hút sự chú ý của cổ đông. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading