Vinaconex vừa phát hành lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng đã được một tổ chức tài chính mua trọn

Quỳnh Chi

Trái phiếu không chuyển đổi nhưng được đảm bảo bằng cổ phiếu VCG thuộc sở hữu bên thứ ba và tài sản khác thuộc sở hữu công ty hoặc bên thứ ba.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) vừa thông báo phát hành thành công lô 2.500 tỷ trái phiếu. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Ngày phát hành là 25/6, đáo hạn sau 2 năm phát hành. Lô trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng cổ phiếu VCG thuộc sở hữu của bên thứ ba cùng các tài sản khác thuộc Vinconex hoặc một bên thứ ba.

Lãi suất cho trái chủ trong kỳ tính lãi (3 tháng/kỳ) đầu là 10,5%/năm và các kỳ tiếp điều chỉnh nhưng không thấp hơn 10,5%/năm trong mọi trường hợp.

Kết quả phát hành cho thấy một nhà đầu tư đã mua toàn bộ lô trái phiếu trên và đây là một tổ chức tín dụng.

Vinaconex cho biết số tiền huy động từ đợt phát hành này sẽ dùng cho việc bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp của công ty và tăng quy mô vốn hoạt động cho hai công ty con là Vinaconex InvestVinaconex CM.

Gần đây nhất, Vinaconex cũng công bố phương án dùng 36,2 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện hưởng quyền này là 6/7/2021.

Với 36,2 triệu cổ phiếu này, tỷ lệ phân phối mà doanh nghiệp đưa ra là 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới.

Công ty cho biết, tổng giá trị tương ứng cho số cổ phiếu này là 362 tỷ đồng, dự kiến VCG sẽ thực hiện chia cho cổ đông từ quý II và quý III/2021. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn chứng khoán TP HCM.

Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020.

Tin Cùng Chuyên Mục