Vincom Retail 'xin' đầu tư trung tâm thương mại và nhà ở thấp tầng tại Vân Đồn

Theo Lệ Chi/VietnamFinance

13:10 06/07/2019


UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản phản hồi về đề xuất của Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) về việc được nghiên cứu quy hoạch và đầu tư dự án trung tâm thương mại và nhà ở thấp tầng tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Vincom Retail muốn chia gần hết lợi nhuận lũy kế cho cổ đông

Vincom Retail muốn chia gần hết lợi nhuận lũy kế cho cổ đông

84% lợi nhuận lũy kế của Vincom Retail sẽ được chia cho cổ đông dưới hình thức cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10,5%, theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading