VinCommerce dự kiến có lãi từ 2021

Quỳnh Chi

Doanh thu thuần trong kỳ của Masan Group đạt 20.214 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group – Mã CK: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020 tương đối khả quan.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của Masan Group đạt 20.214 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp co lại từ 27% xuống gần 24% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 4.818 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2019.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh đồng thời ghi nhận khoản lãi khác 890 tỷ đồng, Masan Group lãi ròng 973 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 852 tỷ đồng. Kết quả này khiêm tốn hơn nhiều so với con số 2.228 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tuy nhiên đã được cải thiện đáng kể sau 2 quý đầu năm.

VinCommerce dự kiến có lãi từ 2021 - Ảnh 1

Trong kỳ, kế hoạch cải thiện lợi nhuận của VinCommerce (VCM) - đơn vị Masan nhận chuyển nhượng từ Vingroup bắt đầu cho thấy hiệu quả với biên Ebitda (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) cải thiện. Từ mức -5,1% (quý I) và -8,5% (quý II), đến quý III, chỉ số này đạt -2,8%. Dự kiến Ebitda hòa vốn trong quý IV/2020. 

Một công ty con khác của Tập đoàn Masan là Masan Consumer Holdings (MCH) có doanh thu thuần 3 quý liên tiếp tăng trưởng hai chữ số. Riêng quý III đạt 6.084 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Masan Group ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tăng gần 111% so với cùng kỳ đạt 55.618 tỷ đồng, chủ yếu do hợp nhất các mảng kinh doanh mới sáp nhập và được thúc đẩy bởi tăng trưởng nội tại của tất cả các mảng kinh doanh. Trên cơ sở LFL (giả định hợp nhất số liệu của VCM trong 9 tháng đầu năm 2019), doanh thu thuần tăng trưởng 19,6%.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 969 tỷ đồng, thấp hơn 76% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ hợp nhất VCM. 

Tin Cùng Chuyên Mục