Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) đồng loạt “đánh tiếng” chia cổ tức

Quỳnh Chi

Vingroup dự kiến chia cổ tức 12,5% bằng cổ phiếu trong khi Vinhomes đang lên kế hoạch chia cổ tức bàng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ lên đến 45%.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chia cổ tức là 12,5% tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 125 cổ phiếu mới.

Với hơn 3,38 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vingroup dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 422,8 triệu cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 38.005 tỷ đồng. Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV, sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Nguồn thực hiện được dự kiến được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Con số này trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Vingroup là là 4.360 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn sẽ dùng gần như toàn bộ lợi nhuận tích lũy để chia cổ tức lần này.

Tương tự, Vinhomes (mã VHM) cũng thông báo về kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 45% bao gồm 15% cổ tức tiền mặt và 30% cổ tức bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả dự kiến trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Con số này trên báo cáo hợp nhất năm 2020 của Vinhomes lên đến 56.259 tỷ đồng.

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của Vinhomes từ trước đến nay. Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức là năm 2018, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Với hơn 3,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes sẽ chi ra khoảng 4.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông và phát hành thêm 986,8 triệu cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ sở hữu 71% cổ phần tại Vinhomes, Vingroup sẽ nhận về khoảng 3.250 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và hơn 700 triệu cổ phiếu VHM thêm mới. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV/2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau chia, vốn điều lệ Vinhomes dự kiến sẽ tăng lên gần 43.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt 110.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.546 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 41% so với năm 2019. Trong khi đó, Vinhomes là quán quân lợi nhuận trên sàn chứng khoán năm vừa qua với lãi sau thuế hợp nhất lên đến 28.206 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tin Cùng Chuyên Mục