Vĩnh Phúc sắp có thêm khu công nghiệp Phúc Yên rộng 111 ha

Giang Phạm

Dự án khu công nghiệp này được thực hiện tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, TP Phúc Yên.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô hơn 111 ha được triển khai tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, TP Phúc Yên.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan khác.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai. 

Đối với phần diện tích đã được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư là 16,4 ha, UBND tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp,...

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến giai đoạn 2021-2030, địa phương sẽ đầu tư xây dựng từ 23 đến 25 khu công nghiệp với tổng quỹ đất khoảng 7.000 ha. Các dự án đầu tư, khu công nghiệp mới được bố trí phát triển chủ yếu tập trung gần các đô thị lớn, có vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có các điều kiện về hạ tầng tốt nhưng vẫn bảo đảm khai thác, phát triển các khu công nghiệp tại các khu vực gò đồi, đất xấu, hạn chế quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp theo định hướng đề ra.

Tin Cùng Chuyên Mục