Vinhomes đạt doanh thu 2,7 tỷ USD sau 9 tháng

Giang Phạm

Trong 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của Vinhomes cũng đạt gần 1 tỷ USD.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) vừa công bố số liệu tài chính quý III. Theo đó, trong quý, doanh thu thuần của công ty đạt gần 26.500 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. 

Do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm một nửa, chi phí tài chính cùng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Vinhomes tăng mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế thu về trong quý giảm gần 2%, đạt 7.502 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của VHM đạt gần 49.400 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ bàn giao được 4 dự án lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Marina. 

Nếu gộp cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động chuyển nhượng dự án được ghi nhận thì theo Vinhomes, tổng doanh thu 9 tháng đạt 62.565 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của công ty tăng 6%, đạt 22.199 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 16.337 tỷ đồng, cũng tăng 7% so với cùng kỳ. 

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Vinhomes đạt hơn 220.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 78.800 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 22%. Trong đó ghi nhận giá trị hàng tồn kho giảm hơn 11.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục