Vsmart Joy3

  • 12.000 Vsmart Joy3 đã được bán ra sau 14h lên kệ
    Công nghệ 3 tháng trước

    Thông tin từ Vsmart cho biết Joy 3 đã bán được hơn 12.000 máy chỉ trong một ngày 14/2, một kỷ lục mới trong phân khúc sản phẩm dưới 3 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, Vsmart Joy 3 gần như độc chiếm phân khúc này trong ngày 14/2.