Vụ Pháp luật quốc tế: Nỗ lực hình thành đội ngũ chuyên gia hàng đầu về pháp luật quốc tế

Lê Huy/Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Sáng 05/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Pháp luật quốc tế năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, trong bối cảnh nguồn lực tài chính bị cắt giảm, sự thiếu hụt về nhân lực, Vụ Pháp luật quốc tế đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác pháp luật quốc tế. Vụ đã tham mưu, đề xuất các định hướng lớn trong công tác pháp luật quốc tế để Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đưa vào Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ.

Vụ Pháp luật quốc tế: Nỗ lực hình thành đội ngũ chuyên gia hàng đầu về pháp luật quốc tế - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan chủ trì giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế được giao, đóng vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế; hỗ trợ tốt các Bộ, ngành và địa phương trong việc tham mưu và xử lý các khiếu kiện, tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Đặc biệt, Vụ Pháp luật quốc tế đã và đang chủ trì tham mưu cho Bộ xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Ngoài ra, công tác đàm phán, ký Điều ước quốc tế được tăng cường, đẩy mạnh; công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thực hiện; công tác đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc…
Bên cạnh báo cáo những kết quả đã đạt được, Hội nghị còn rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác những tồn tại và hạn chế để có những định hướng và giải pháp phù hợp tháo gỡ, khắc phục, đưa công tác pháp luật quốc tế ngày càng phát triển. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức Vụ Pháp luật quốc tế. Đồng thời, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà tập thể Vụ Pháp luật quốc tế gặp phải trong năm 2022 vừa qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, Thứ trưởng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Vụ Pháp luật quốc tế tập trung một số nhiệm vụ như: nghiên cứu, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện đúng các quan điểm, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác pháp luật quốc tế, hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế theo Nghị quyết số 25 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030; bảo đảm nguồn nhân lực cho Vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật quốc tế, hình thành đội ngũ chuyên gia hàng đầu về pháp luật quốc tế; tiếp tục đổi mới sâu sắc phương thức chỉ đạo, điều hành của Vụ, huy động trí tuệ tập thể trong việc xử lý các công việc lớn, quan trọng; cải thiện, nâng cao hình ảnh của Vụ; xây dựng môi trường làm việc tạo không khí phấn khởi, hăng say công việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ, tạo thuận lợi hơn nữa để Vụ Pháp luật quốc tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, nguồn lực hạn chế, tổ chức bộ máy, cán bộ sẽ có những thay đổi trong thời gian tới.

Tin Cùng Chuyên Mục