Xem chuyện đời như gió thoảng, mây trôi, cái gì đáng kết thúc thì hãy kết thúc đi!

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

22:25 28/02/2019


Người mà bạn gặp đều là người nên gặp. Chuyện xảy ra trong đời, đều là chuyện cần xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Chuyện đã kết thúc, chính là nên đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta chỉ cần bình thản đối diện, tự nhiên như gió thoảng mây trôi.

Nếu bạn khinh thường tiền bạc thì đây là những triết lý bạn cần thấm thía

Nếu bạn khinh thường tiền bạc thì đây là những triết lý bạn cần thấm thía

Không ai có thể phủ nhận giá trị to lớn của đồng tiền nhưng nếu quá phụ thuộc vào nó, chắc chắn bạn sẽ hối hận. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading