Xuất khẩu gỗ trước thách thức kim ngạch 20 tỷ USD

Ngọc Trìu

07:00 17/06/2019


Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) lâm sản đạt 9,38 tỷ USD, trong đó gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 8,91 tỷ USD, tăng 16,81% so với năm 2017. Tuy nhiên, mục tiêu 20 tỷ USD XK gỗ của Việt Nam đến năm 2025 không hề đơn giản...

BÌNH LUẬN

loading