Yên Bái phê duyệt quy hoạch thị trấn Nông trường Trần Phú hơn 1.900 ha

Giang Phạm

Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là vào khoảng 10.000 người. 

UBND tỉnh Yên Bái vừa chấp thuận chủ trương quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.

Quy mô lập quy hoạch vào khoảng 1.900 ha bao gồm đất ở có diện tích khoảng 257ha; đất công trình công cộng 89,3 ha; đất cây xanh 89,78 ha; đất trồng cây lâu năm 1.091 ha; đất lâm nghiệp, nông nghiệp 204ha; đất giao thông 123ha... Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là vào khoảng 10.000 người. 

Mục tiêu của quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú là nhằm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Chấn và quy hoạch vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về cấu trúc không gian, quy hoạch xác định tuyến đường Quốc lộ 37 là trục đường chính dẫn vào trung tâm thị trấn và các trục đường liên xã làm hướng phát triển không gian đô thị, khu trung tâm chủ yếu được mở rộng sang hướng Bắc và hướng Tây Bắc. 

Đồ án quy hoạch được phân chia thành 4 khu vực chức năng chính. Phân khu 1 có diện tích khoảng 476ha là khu trung tâm hành chính, chính trị của thị trấn; phân khu 2 có diện tích 458ha, được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa sức khỏe.

Với diện tích 473ha, phân khu 3 là khu trung tâm phát triển, bảo tồn sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Có quy mô diện tích lớn nhất 493,31ha, phân khu còn lại được xác định là nơi duy trì, phát triển mô hình nông, lâm sản với nhiệm vụ bổ trợ cho phân khu 2 cũng như cân bằng hệ sinh thái, cải thiện môi trường toàn khu vực.

Tin Cùng Chuyên Mục