Becamex (BCM) giảm hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau soát xét

An Minh

Trong 6 tháng đầu năm, BCM ghi nhận khoản lãi ròng đạt 172,9 tỷ đồng, giảm 57,1 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập tại 230 tỷ đồng. Mức lãi này cũng giảm 87% so cùng kỳ năm 2022.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex, mã ck: BCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, BCM ghi nhận khoản lãi ròng đạt 172,9 tỷ đồng, giảm 57,1 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập tại 230 tỷ đồng. Mức lãi này cũng giảm 87% so cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân lãi ròng BCM bị sụt giảm được lý giải là do doanh nghiệp điều chỉnh doanh thu kinh doanh bất động sản.

Becamex (BCM) giảm hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau soát xét - Ảnh 1

Sau soát xét, BCM ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 9% so với con số 2.077 tỷ đồng nêu trong báo cáo tài chính tự lập. Lợi nhuận gộp cũng giảm 12% so với báo cáo tự lập, lùi về gần 998 tỷ đồng.

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không thay đổi so với báo cáo tài chính tự lập. Đáng chú ý, BCM ghi nhận khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 47% so với báo cáo tự lập, lên 213,7 tỷ đồng.

Kết quả là, lãi sau thuế của BCM ghi nhận tại 48,8 tỷ đồng, chỉ bằng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BCM cho biết, nguyên nhân lợi nhuận bán niên giảm mạnh do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, lần lượt tăng 36% và 21%, lên 397 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết lùi về 213,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 573 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của BCM là 48.683 tỷ đồng, tăng 394 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm 81%, chỉ còn 206,6 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên mức 535,3 tỷ đồng, cao hơn con số 436,4 tỷ đồng ghi nhận ở thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả ghi nhận tại 30.881,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Khoản vay tài chính ngắn hạn tăng 35% lên 6.665 tỷ đồng, do phát sinh tăng một số khoản vay tại ngân hàng. Ở chiều ngược lại, nợ vay tài chính dài hạn lại giảm nhẹ, lùi về 9.317 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của BCM cuối quý II tăng không đáng kể so với đầu năm, ghi nhận tại 17.801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.663 tỷ đồng. 

Tính trong nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của BCM còn ghi nhận âm 1.106 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.393 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư ghi nhận dương 178,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 746,8 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động tài chính dương 63,8 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục