Vợ con Chủ tịch VIB muốn bán khối cổ phiếu 44 tỷ đồng

Vợ con Chủ tịch VIB muốn bán khối cổ phiếu 44 tỷ đồng

Việc bán ra cổ phiếu của vợ con ông Đặng Khắc Vỹ diễn ra trong lúc VIB sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt. Xem thêm
Đã giao 360.117 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 2019

Đã giao 360.117 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 2019

Bộ KH&ĐT vừa có báo cáo số 3163/BC-BKHĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5 của Quốc hội khóa XIV. Xem thêm
Báo Doanh Nhân