Tin tức

Wiki Doanh nhân

QUOTE OF THE DAY

Khi bạn có ít hơn 1 triệu USD, bạn biết cách tiêu tiền. Khi bạn có nhiều hơn 1 tỷ USD, đó không còn là tiền của bạn nữa. Số tiền tôi có hiện nay là trách nhiệm, sự tin tưởng của cộng đồng dành cho tôi.
Jack Ma , Nhà sáng lập Alibaba

Đời sống

Công nghệ

Giải trí

Pháp luật