Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Đây là lần thứ 4 trong năm 2021, trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị cấp tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng.